O firmie

Nazwa FILAR stanowi dla nas pracowników i właścicieli firmy symbol i misję zarazem. Przypomina nam, a naszym Klientom sygnalizuje, iż FILAR to nieustanne dążenie do poprawy własnych efektów działań. To aktywna pomoc oraz wsparcie dla zadań, których celem jest tworzenie i utrzymywanie dobrych relacji między Klientami naszych Zleceniodawców.
REKLAMA to dla nas chleb powszedni. Choć tego nie widać to właśnie dzięki pracy zespołu z FILARA architektura naszych dróg, miast i miasteczek jest sukcesywnie wzbogacana o wszelkiego rodzaju POWIERZCHNIE REKLAMOWE. To dzięki nam coraz to bardziej wymyślne projekty graficzne reklam trafiają na skrzętnie wytyczone do tego celu miejsca, a następnie "cieszą oko" kierowców i przechodniów, którzy być może staną się konsumentami tego, co ujrzeli...